جزئیات املاک

 • زمین 400 متر فروغی

  /دروازه تهران (میدان جمهوری)/Kh Foroghi / فروغی
  • --- 0
  • ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
  • مساحت: 400

  قیمت فروش
  14٬800٬000٬000 تومان
 • 109متر 2 خواب ملک شهر

  /اصفهان/ملک شهر / ملک شهر
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
  • مساحت: 109

  قیمت فروش
  5٬200٬000٬000 تومان
 • 127 متر 2 خواب رباط سوم

  /اصفهان/شهرک نگین / رباط سوم شهرک نگین
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
  • مساحت: 127

  قیمت فروش
  4٬400٬000٬000 تومان
 • 97 متر 2 خواب جابر

  /اصفهان/جابر انصاری / جابر
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
  • مساحت: 97

  قیمت فروش
  5٬100٬000٬000 تومان
 • 172متر 3 خواب جابر

  /اصفهان/جابر انصاری / جابر طاهر زاده
  • اتاق 3
  • ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
  • مساحت: 172

  قیمت فروش
  5٬848٬000٬000 تومان
 • 140 متر3 خواب نگارستان

  /خانه اصفهان/نگارستان / نگارستان
  • اتاق 3
  • ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۹
  • مساحت: 140

  قیمت فروش
  3٬500٬000٬000 تومان
 • 151متر 3 خواب جابر

  /اصفهان/جابر انصاری / جابر خیابان ابونعیم جنوبی
  • اتاق 3
  • ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۹
  • مساحت: 151

  قیمت فروش
  8٬000٬000٬000 تومان
 • 100متر 2 خواب رباط اول

  /اصفهان/رباط اول / رباط اول
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۹
  • مساحت: 100

  قیمت فروش
  4٬500٬000٬000 تومان
 • 109متر 2 خواب پل چمران

  /اصفهان/چمران / پل چمران
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۹
  • مساحت: 109

  قیمت فروش
  3٬750٬000٬000 تومان
 • 237متر 3 خواب خانه اصفهان

  /اصفهان/خانه اصفهان / خانه اصفهان
  • اتاق 3
  • ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۹
  • مساحت: 237

  قیمت فروش
  10٬500٬000٬000 تومان
 • زمین 178 متری جابر

  /جابر انصاری/Kh Panj Azar / پنج اذر
  • --- 0
  • ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۹
  • مساحت: 178

  قیمت فروش
  9٬250٬000٬000 تومان
 • 110 متر 2 خواب خانه اصفهان

  /اصفهان/خانه اصفهان / خانه اصفهان
  • اتاق 2
  • ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۹
  • مساحت: 110

  قیمت فروش
  5٬200٬000٬000 تومان
 • زمین 185 متر مخابرات

  /جابر انصاری/خ مخابرات / مخابرات
  • --- 0
  • ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۹
  • مساحت: 185

  قیمت فروش
  11٬500٬000٬000 تومان
 • 131متر 3خواب رباط دوم

  /اصفهان/رباط دوم / رباط دوم
  • اتاق 3
  • ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۹
  • مساحت: 131

  قیمت فروش
  5٬890٬000٬000 تومان
 • 180متر 3 خواب ملک شهر

  /اصفهان/ملک شهر / ملک شهر
  • اتاق 3
  • ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۸
  • مساحت: 180

  قیمت فروش
  7٬200٬000٬000 تومان
<< 1 2 >>